• Ambulante begeleiding
  • Inval en vervanging activiteiten en pedagogisch begeleider
  • Stervensbegeleider
  • Transpersoonlijk psychosociaal therapeut
  • BIM - Muzikant - Sacrale dansen Kringdansen

Ambulante Begeleiding

In 2009 heb ik de opleiding SPW (sociaal pedagogisch werk) afgerond bij het Drenthe College.

Vanaf 2007 tot nu heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt:

  • Verstandelijk gehandicapten in Olmenes te Appelscha, van Boeijen te Assen en De Trans in Rolde.
  • Ambulante begeleiding bij Humanitas DMH.
  • Begeleiding van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) voor De Noorderbrug.
  • En activiteiten begeleider bij Maartens hof te Groningen en Joyce-House te Smilde.

 

Nu is de tijd gekomen dat ik als zelfstandige ambulant mensen wil begeleiden.

Welke werkzaamheden kan ik doen.

  • Begeleiding bij: ziekenhuis en dokter bezoek, boodschappen, (culturele) uitstapjes, coördineren van huishouding, administratie, klussen in en rond het huis, tuin werkzaamheden, stimuleren en activeren sociale contacten.

Mijn werkwijze is er op gericht de zelfredzaamheid te stimuleren. Werkzaamheden, indien mogelijk, samen uit te voeren. Ik zal altijd proberen aan te sluiten bij jouw normen en waarden, wensen en behoeften. 

 

Ik heb ervaring met: angst- en dwangstoornissen, autisme (spectrumstoornissen), gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand, sociaal-emotionele problemen, verstandelijke beperkingen en niet aangeboren hersenletsel, ouderen en Dementie.

Diploma’s en Scholing

2020          Epilepsie training.

2020          BHV training.

2017          Training NAH (niet aangeboren hersenletsel)

2014          Training HIG (hulpverlening intensieve gezinsbegeleiding)

2013          Verantwoord medicijn gebruik

2007          Opleiding SPW( sociaal pedagogisch werk) Drenthe college

 

De vergoeding word particulier of vanuit PGB of WLZ betaald.

Mijn AGB code is 41524950