• Ambulante begeleiding
  • Inval en vervanging activiteiten en pedagogisch begeleider
  • Stervensbegeleider
  • Transpersoonlijk psychosociaal therapeut
  • BIM - Muzikant - Sacrale dansen Kringdansen

Sinds 1992 geef ik dansen aan volwassenen, kinderen en verstandelijk beperkte mensen. Dit doe ik met veel plezier. 

Bij Sacred Dance dansen we in een kring. We dansen op verschillende soorten muziek zoals klassiek, Volksmuziek, wereld en religieuze muziek. Samen maken we dezelfde beweging in de kring. De vorm van dansen lijkt op volksdansen. De dansen wisselen elkaar af met uitbundige en meer ingetogen, meditatieve dansen. Men ervaart blijdschap, uitgelatenheid, meditatie en gebed. De beleving is persoonlijk en kan van moment verschillen. Zo kan je dat wat in je leeft tot uiting brengen in het dansen.

 

Een algemene stelregel bij Sacred Dance is: fouten maken bestaat niet, alleen variaties. De basis van Sacred Dance is je innerlijke ervaring niet hoe het er van buiten uit ziet. 

De vorm van dansen is toegankelijk voor alle leeftijden. De dansen zijn eenvoudig te leren. Een ieder komt in de kring op zijn eigen unieke manier en neemt zijn eigen ruimte in. Welkom.

Sacred Dance is niet verbonden aan een religie of geloof. De manier van les geven is per docent verschillend. De docent geeft dansen vanuit zijn eigen inspiratiebron. Bij de keuze van de thema's en dansen laat ik me inspireren door de seizoenen en jaarfeesten

Dansgroepen:

Vries Bonifatiuskerk 4 keer per jaar Maria Lichtmis, Palm Pasen, Michael en

Advent Zondag 19 december 2021

Assen vanaf dinsdag 19 oktober 2021

centrum De Schulp op dinsdagavond eens in de veertien dagen

Appelscha Olmenes woensdagavond. Besloten avonden voor verstandelijk beperkte mensen.

Zie meer data op contact pagina.

 

Op uitnodiging kom ik dansen geven op jou bijeenkomst. Het samen dansen in de kring kan in vele facetten een goede werking geven. Zo kan je dansen om iets te vieren, te herdenken, verbinding maken, ontmoeten, stil worden, plezier maken en nog veel meer.... In overleg maak ik een passend dansprogramma.